Missä voi opiskella valokuvausta Suomessa?

post thumb
Valokuvaus
by Alisa/ on 15 Apr 2021

Missä voi opiskella valokuvausta Suomessa?

Valokuvauksesta voi löytää itselle ammatin, mutta se on myös todella hyvä harrastus. Jos siinä haluaa kehittyä ja saada siitä kaiken tarvittavan irti, kannattaa mennä sitä jonnekin opiskelemaan. Jos valokuvaus on itselle vain harrastus, sitäkin varten voi itseään kouluttaa monissa paikoissa. Jos siitä haluaa itselleen ammatin, sitä voi opiskella ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Lisäksi myös opistotasolla on siihen liittyen opintoja, jotka käyvät sekä harrastelijalle että ammattitaidon päivittäjälle. Yksi keino on näiden lisäksi myös oppisopimuskoulutus.

Suomessa valokuvaajaksi pääsee kouluttautumaan montaa kautta. On hyvä muistaa, että minkä niistä teistä valitseekin, alalla pärjää, kun kuvaamista kohtaan on jonkinlainen intohimo. Silloin opinnoissakin jaksaa paremmin, kun on varma, että kyseessä on juuri se oma ala ja kohde, jota haluaa opiskella. Ala ei kuitenkaan ole vain sitä, että lähtee ottamaan kameralla kuvia. Siihen liittyy paljon muitakin asioita, joita pääsee opintojen kautta harjoittelemaan. Opiskeluja miettiessä on hyvä muistaa, että kuvaukseen liittyy monia eri osa-alueita, joihin voi suuntautua. Siksi on tärkeää osata valita oikea opiskelupaikka, jossa pääsee suuntautumaan itselleen sopivaan suuntaan.

Valokuvausopinnot opistoissa

Suomessa on paljon kansanopistoja. Niissä kaikissa ei ole valokuvauskursseja, mutta aika monessa niitä on tarjolla. Helsingissä on esimerkiksi parikin opistoa, joissa opetusohjelmassa on valokuvauskursseja. HEO on Helsingin Kalliossa sijaitseva kansanopisto, jossa tarjonnassa on opintoja liittyen visuaaliseen journalismiin ja valokuvaukseen. Opiskelijat perehtyvät siellä esimerkiksi journalistisen valokuvauksen tekniikkaan ja ilmaisuun, kun taas Helsingin Laajasalon opistolla on tarjolla valokuvauksen perus- sekä jatkokurssi.

Muita opistopaikkakuntia, joissa voi opiskella valokuvausta, ovat esimerkiksi Kuusamo, Kokkola, Muurla ja Ylöjärvi. Lisäksi on aikuiskoulutusopistoja, joissa valokuvausta on tarjolla. Niitä on ainakin Kokkolassa, Torniossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Nakkilassa.

Ammattikorkeakoulujen valokuvausopintojen tarjonta

Jos haluaa opiskella useamman vuoden koulutuksen valokuvaukseen liittyen, voi valita jonkin ammattikorkeakoulun, jossa tutkinto on tarjolla. Niissä opinnot kestävät yleensä 3,5 vuodesta 4,5 vuoteen ja samalla pääsee myös kokeilemaan alaa työharjoittelun kautta. Ammattikorkeakouluja, jotka tarjoavat valokuvaukseen liittyviä opintoja, on ainakin Imatralla ja Lahdessa. Imatralla se liittyy kuvataiteen koulutukseen, kun taas Lahdessa sitä saa muotoilu- ja taideinstituutissa.

Yliopistotasoiset valokuvausopinnot

Suomessa on paljon yliopistoja ja joissakin niistä voi opiskella valokuvaukseen liittyviä opintoja. Sellaisia ovat esimerkiksi Tampereen yliopisto, Helsingin Taideyliopisto ja Helsingin Aaltoyliopisto. Tampereen yliopistolla voi opiskella alaan liittyen joko kuvajournalismia tai visuaalista journalismia. Kuvajournalismissa pääsee valokuvausta opiskelemaan vasta sen jälkeen, kun on suorittanut samat kandidaattitasoiset opinnot kuin muutkin journalistiikan ja viestinnän opiskelijat. Visuaalisessa journalismissa on muun muassa opintoja liittyen uutisvalokuvaukseen, studiokuvaukseen ja liikkuvaan kuvaan sekä verkkojulkaisemiseen.

Helsingin Taideyliopiston kurssitarjonnassa on tila-aikataiteita, joissa voi painottaa opiskelujaan joko liikkuvaan kuvaan, valokuvaan tai paikka- ja tilannesidonnaisiin taiteisiin. Pääkaupunkiseudulla pääsee myös opiskelemaan valokuvaukseen liittyviä opintoja Aalto-yliopistossa, jossa on valokuvataiteen maisteriohjelma, joka johtaa taiteen maisterin tutkintoon.

Miten tehdään valinta valokuvaukseen liittyvistä eri opintovaihtoehdoista?

Jos ei ole varma, kuinka pitkälle opinnoissa on valmis menemään, ei heti kannata lähteä sen pisimmän vaihtoehdon kautta. Ensin voi käydä kokeilemassa, että löytyykö alalle oikeasti kipinää ja sen voi tehdä opistotason kautta. Sieltä voi sitten jatkaa joko ammattikorkeatason tai yliopistotason opintoihin.

Koska alalla voi suuntautua niin moneen suuntaan, voi ensin kokeilemalla löytää itselleen sopivan erikoisalan. Yksi vaihtoehto on kokeilla alaa oppisopimuksen kautta. Kun alaan on tutustunut jo valmiiksi ja kuvannut paljon, voi pääsy näihin laajempiin opintoihin tulla helpommin.